Ontwerpbureau  Disclaimer
 
Academie Opdracht Wedstrijd Vrij werk Contact
 
 

Klikkesbaus, noch enige aan Klikkesbaus gelieerde partij, noch enige andere bij deze website betrokken partij, noch de bij voornoemde partijen werkzame medewerkers zijn verantwoordelijk voor enige directe of indirecte schade, veroorzaakt door het gebruik van de Klikkesbaus website of de informatie in deze website.

Ondanks de grote zorg die besteed wordt aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de informatie in deze website, kan Klikkesbaus hierop geen garantie geven. Informatie kan zonder voorafgaande waarschuwing worden vervangen of verwijderd.

Alle teksten en beeldmaterialen zijn eigendom van Klikkesbaus of van aan haar gelieerde partijen. De gebruikte afbeeldingen en foto's zijn auteursrechtelijk beschermd. Het reproduceren, verzenden, distribueren, publiceren of op andere wijze gebruiken van de teksten en/of beeldmaterialen is niet toegestaan zonder voorafgaande, uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming door de rechthebbende.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over deze website, neem dan contact op met:

webmaster@klikkesbaus.com

 
 
Copyright 2007 - 2018 Klikkesbaus. Alle rechten voorbehouden.   Disclaimer Webdesign and hosting by: Electropics